CÁM ƠN BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI

Nguyễn Quyết Thắng

nguyen-quyet-thang

Những thứ tớ tâm đắc bên dưới nhưng có thể vớ vẩn với bạn :))

Tớ đã kéo 3 fanpage RÁC lên xu hướng TRIỆU tiếp cận như thế nào

HAY LẮM, ĐỌC ĐI
nguyen-quyet-thang

Tớ đã có video đầu tiên được 5 triệu views bằng cách đơn giản này!

HAY LẮM, ĐỌC ĐI
nguyen-quyet-thang

Tớ đã tạo ra Group hàng trăm nghìn thành viên chỉ với 1 nhân sự như thế nào?

HAY LẮM, ĐỌC ĐI
nguyen-quyet-thang

Tớ tạo ra hàng chục nghìn tương tác cho Fanpage mới lập vài ngày ra sao?

HAY LẮM, ĐỌC ĐI